Používáním tohoto webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a cílení reklam používají soubory cookie. Více informací
tel.: +420 519 323 050

Sochy kolem nás

Známe je?

Známe je a zároveň je neznáme. Denně je míjíme, když jdeme do zaměstnání, cestou z práce či na procházce s dětmi. Jaksi se nám nevešly do našeho praktického vizuálního horizontu. Mezi semafory, dopravními značkami, výkladními skříněmi obchodů a pestrobarevnými reklamními poutači nemají prakticky šanci. Je to škoda. Neboť již léta žijí s námi. Tiché a nevtíravé. Ptáte se kdo? No přece sochy, plastiky, reliéfy nebo mozaiky. Z kamene, bronzu, z glazované či neglazované keramiky. Mnohé z nich na sobě nesou stopy času, povětrnostních podmínek, nezájmu nebo i důsledků hrubého lidského vandalismu. Jsou svědky historického vývoje našeho města i naší společnosti. Dokladem úcty k význačným osobnostem, ale i názornou ukázkou a němými svědky zdánlivě nepochopitelných politických kotrmelců minulých režimů. Zároveň jsou i ukázkou vývoje českého i rakouského monumentálního sochařství od počátku dvacátého století minulého tisíciletí až do současnosti. Dnes jsou průběžně čištěny a restaurovány na náklady města, nebo jejich osvícených vlastníků. Bohužel i vandalsky poškozována. V současnosti je těžké mnohé z pamětních desek či ideologicky přežitých artefaktů kulturně politické propagandy nalézt či dohledat. Škoda, vždyť i ony jsou dokladem běhu dějin politizace výtvarného umění. Měly by končit svoji pouť v depozitářích muzeí nebo v lapidáriích. I na našich sochách je poznat jak běžel čas. Proto jsme se rozhodli provést podrobnou dokumentaci uměleckých děl v intravilánu města, prací umístěných v přístupných prostorách veřejných budov a na nádvořích výrobních podniků. Souběžně s podrobnou inventarizací výtvarných děl, je prováděna jejich fotodokumentace, měření a následné dohledání dostupných podkladů a informací o výtvarných dílech i jejich tvůrcích. Vybraná umělecká díla jsme prostřednictvím periodika Radnice představili občanům našeho města. Jak již bylo uvedeno, výstupem z tohoto projektu vycházejícího z místních reálií by měla být publikace, která by měla sloužit potřebám města, jeho institucí i široké veřejnosti.

V současné době evidujeme celkem 94 uměleckých děl, která se nachází, nebo nacházela v katastrálním území města Břeclavi. Podílelo se na nich cca 64 umělců. Nejde však o číslo konečné. Postupně nalézáme další, zapomenutá. U podstatné části je již provedena fotodokumentace. Nyní probíhá shromažďování potřebných informací k jednotlivým sochám, mozaikám atd. Některé větší a těžce přístupné sochy měříme laserem. Dílčí problémy máme v zjišťování roku vzniku plastiky (datace) i v určování autorství. Celá řada prací totiž není signována. V letošním roce provádíme upřesnění jednotlivých majitelů a příslušných parcelních čísel.

 

 

 

 

Vstupné

Synagoga 50/25 Kč
Zámeček Pohansko 50/25 Kč
Lichtenštejnský dům 50/25 Kč
Zámecká věž 40/20 Kč