Používáním tohoto webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a cílení reklam používají soubory cookie. Více informací
tel.: +420 519 323 050

Pavel Doležal struktury

výstava

27.10.2016 - 27.11.2016

 

Pavel Doležal (*1961) je malíř, tvůrce prostorových objektů, grafik, designér, fotograf, divadelník a hudebník, jehož talent je důkazem silné rodinné umělecké tradice. Vyrůstal v Mikulově jako vnuk akademického malíře Rudolfa Gajdoše, významného regionálního umělce, což se bezesporu promítlo do jeho pozdější tvorby. Velmi citlivě na něj působil dědův mikulovský ateliér pod Svatým Kopečkem i tvorba strýce, akademického malíře Jana Gajdoše. Silný umělecký základ, který položil Rudolf Gajdoš jeho potomci již několikátou generaci šíří dál a potvrzují jedinečnost svého uměleckého nadání. Pavel Doležal není výjimkou.

Svoji uměleckou činnost Doležal zahájil na studiích, po nichž začal pracovat jako reklamní grafik. Uměleckou aktivitu potvrdil i založením výtvarné skupiny A6, jejíž výstavní činnost započala už na počátku 80. let.

Doležal není pouze výtvarníkem, všestrannost jeho talentu zasahuje i do hudby a divadla. Je zakládajícím členem kapely Jenprotendnešnídenband, oblíbeného hudebního tělesa mikulovské scény. Je také aktivním členem divadelního spolku Břetislav, předsedou občanského sdružení Krasula a výrazným členem Sdružení břeclavských výtvarníků.

Výtvarná tvorba Pavla Doležala se neustále vyvíjí. Technická zručnost, znalost technologie, zkušenost práce s materiálem a zejména preciznost mu umožňuje maximální využití všech prostředků k vytvoření komplexního uměleckého díla. V jeho díle se odráží duše malíře, grafika, designera, ale i hudebníka. V malbě často kombinuje malířské zkušenosti s těmi grafickými. Pracuje s vrstvami a strukturami, které tvoří prostor díla. Techniku oleje a akrylu doprovází prací se zlatem nebo barevnými písky.

Jeho dílo je rozličné nejen technologicky, ale i tematicky. Inspiraci nachází v přírodě, zejména v přírodních strukturách a organických motivech. Zajímá jej i téma člověka, rozpoložení duše. Jeho tvorba víceméně vychází z reality, ale zobrazuje ji skrze vnitřní vnímání, a to i v zobrazování člověka. Figurální a přírodní motivy však nejsou jeho hlavním zájmem. Pracuje i s biblickými motivy, historickými, v díle vidíme i zalíbení v architektuře. Vše je doplněno jakousi mysteriózní imaginací, která je podpořena volbou technik.

Jak bylo výše zmíněno, umělecká tvorba Pavla Doležala je velmi rozmanitá a zcela originálním počinem je jeho práce se dřevem, kamenem a zejména pak se sklem. Třetí rozměr mu umožňuje pracovat se strukturou do hloubky. Složitá technika leptaného a vrstveného skla je obdivuhodným počinem, který je ještě podtrhnut kombinací křehkosti skla s tvrdým kamenem nebo kovem. Tento kontrast materiálu povyšuje ještě na vyšší úroveň, a to uměleckým zpracováním skla, které je leptáno do organických struktur. Náročná, avšak v umění málo viděná a velmi efektivní kombinace technik, poskytuje divákovi podívanou, která mění vzhled díla s každým krokem a s každou vteřinou. Na dílo silně působí světlo a jeho pohyb. Autor s tímto počítá a dílo je tak jakýmsi „živým“ objektem, který je zároveň hrou na diváka, obdivujícího objekt ze všech úhlů.

Autor své umělecké vyjádření transformuje i do další jedinečné techniky, a to do počítačově modifikované fotografie, která je také velmi originálním uměleckým produktem. Zde se znovu projevuje umělcova záliba v organických motivech, opět s notnou dávkou imaginace a osobitosti.

Pavel Doležal svůj talent projevuje i v jiných odvětvích umělecké produkce. Pracuje i jako reklamní grafik, je autorem několika log a sloganů, tvoří dekorační malbu, interiérový design, interiérové doplňky, působí dokonce i jako restaurátor. Není s podivem, že za výčtem všech Doležalových aktivit stojí mnoho výstav a uměleckých projektů nebo happeningů u nás i v zahraničí.

 

Kurátorka výstavy: Mgr. Nina Kuhnová

 

 

 

FOTOGALERIE

Vstupné

Synagoga 50/25 Kč
Zámeček Pohansko 50/25 Kč
Lichtenštejnský dům 50/25 Kč
Zámecká věž 40/20 Kč