Pro návštěvníky
Předměty ze sbírek
obraz

Meč liptovského typu

Odběr novinek
Facebook

Sochy kolem nás

Známe je?

Známe je a zároveň je neznáme. Denně je míjíme, když jdeme do zaměstnání, cestou z práce či na procházce s dětmi. Jaksi se nám nevešly do našeho praktického vizuálního horizontu. Mezi semafory, dopravními značkami, výkladními skříněmi obchodů a pestrobarevnými reklamními poutači nemají prakticky šanci. Je to škoda. Neboť již léta žijí s námi. Tiché a nevtíravé. Ptáte se kdo? No přece sochy, plastiky, reliéfy nebo mozaiky. Z kamene, bronzu, z glazované či neglazované keramiky. Mnohé z nich na sobě nesou stopy času, povětrnostních podmínek, nezájmu nebo i důsledků hrubého lidského vandalismu. Jsou svědky historického vývoje našeho města i naší společnosti. Dokladem úcty k význačným osobnostem, ale i názornou ukázkou a němými svědky zdánlivě nepochopitelných politických kotrmelců minulých režimů. Zároveň jsou i ukázkou vývoje českého i rakouského monumentálního sochařství od počátku dvacátého století minulého tisíciletí až do současnosti. Dnes jsou průběžně čištěny a restaurovány na náklady města, nebo jejich osvícených vlastníků. Bohužel i vandalsky poškozována. V současnosti je těžké mnohé z pamětních desek či ideologicky přežitých artefaktů kulturně politické propagandy nalézt či dohledat. Škoda, vždyť i ony jsou dokladem běhu dějin politizace výtvarného umění. Měly by končit svoji pouť v depozitářích muzeí nebo v lapidáriích. I na našich sochách je poznat jak běžel čas. Proto jsme se rozhodli provést podrobnou dokumentaci uměleckých děl v intravilánu města, prací umístěných v přístupných prostorách veřejných budov a na nádvořích výrobních podniků. Souběžně s podrobnou inventarizací výtvarných děl, je prováděna jejich fotodokumentace, měření a následné dohledání dostupných podkladů a informací o výtvarných dílech i jejich tvůrcích. Vybraná umělecká díla jsme prostřednictvím periodika Radnice představili občanům našeho města. Jak již bylo uvedeno, výstupem z tohoto projektu vycházejícího z místních reálií by měla být publikace, která by měla sloužit potřebám města, jeho institucí i široké veřejnosti.

V současné době evidujeme celkem 94 uměleckých děl, která se nachází, nebo nacházela v katastrálním území města Břeclavi. Podílelo se na nich cca 64 umělců. Nejde však o číslo konečné. Postupně nalézáme další, zapomenutá. U podstatné části je již provedena fotodokumentace. Nyní probíhá shromažďování potřebných informací k jednotlivým sochám, mozaikám atd. Některé větší a těžce přístupné sochy měříme laserem. Dílčí problémy máme v zjišťování roku vzniku plastiky (datace) i v určování autorství. Celá řada prací totiž není signována. V letošním roce provádíme upřesnění jednotlivých majitelů a příslušných parcelních čísel.

 

 

 

 

Sousoší před školou Na Valtické
Socha Ježíše na poštorenském kostele
Skleněná trojúhelníková vitraj v bance
Sgraffito - fresco na budově ZUŠ
Sedící žena u polikliniky
Rozměrný reliéf na vlakovém nádraží
Rozměrný reliéf na sídle bývalého celního úřadu
Reliéf v útrobách nemocnice
Reliéf v domě školství
Reliéf na žluté školy
Portrétní plaketa ve foyer ZUŠ
Plastika ženy před poliklinikou
Nový seriál MMG Břeclav
Mozaika ve stínu továrny
Mozaika mezi paneláky
Monument před Slováckou
Létající hmyz v nemocnici
Keramická mozaika na faře
Jiný svět v areálu nemocnice
Fontána před poliklinikou
Energie skrytá v ulicích Břeclavi
Busta Petra Bezruče
Boží muka v polích
Strom větrné harfy na Pohansku
Valící se kameny mezi pavilony nemocnice
Vlna před domem seniorů
Strom větrné harfy Pohansku
Strom větrné harfy na Pohansku