Pro návštěvníky
Předměty ze sbírek
obraz

Meč liptovského typu

Odběr novinek
Facebook

Drobná plastika z laténské doby (450 – 50 př. n. l.)

2.01.2019 - 28.02.2019

 

 

S duchovním životem moravských Keltů souvisejí doklady jejich uměleckého cítění, projevující se na řadě předmětů. Umění doby laténské vzniklo synkrezí podnětů ze středomořské oblasti, které se pomocí importovaného zboží dostaly do halštatské oblasti západní a střední Evropy, a domácího halštatského stylu.

Mezi nové formy, které se objevují v rámci laténského uměleckého projevu, patří také drobné figurální plastiky. Většinou se jednalo o bronzové, ojediněle hliněné, figurky v podobě zvířat, závěsků, ale i  lidské postavy či jen hlavy. Těmto předmětů se přisuzuje symbolický význam, který mohl přinést nositeli ochranu nebo pomoc. I když se nedá vyloučit jen estetický těchto drobných šperků.

Ve sbírkách Městského  muzea a galerie Břeclav se nalézá vzácný zlomek jedné plastiky zobrazující antropomorfní postavičku ve stylizovaném pravděpodobně adoračním gestu. Zlomek plastiky byl nalezen na lokalitě Břeclav – Žleby.

 

Mgr. Libor Kalčík